Veiligheid

DeJaren30Fabriek.nl werkt hard aan veiligheid.

Nu steeds meer mensen webwinkelen, is de aandacht voor veilige verbindingen erg actueel. DeJaren30Fabriek.nl doet er alles aan te voldoen aan de huidige standaard voor beveiliging, zodat u als klant verzekerd bent van een omgeving waarin er op veilige wijze met uw gegevens wordt omgegaan.

DeJaren30Fabriek.nl voldoet aan deze regels. Deze week is het zogeheten SSL-certificaat behaald, waarmee alle online klant- en betalingsgegevens veilig worden versleuteld.

Veilige verbinding (SSL)

SSL staat voor Secure Sockets Layer en heeft als functie om verzonden informatie onherkenbaar te maken. Een technisch verhaal, houd daarom vast aan het volgende ezelsbruggetje: SSL is te zien als een soort van tunnel tussen de bezoeker van de webwinkel en een server. Mensen buiten de tunnel zien niet wat er binnenin gebeurt.

Het SSL slotje in je browser betekent dat uw privacy gewaarborgd is. Dit is wenselijk in omgevingen waarin vertrouwelijke gegevens worden verzonden.

Wanneer er een SSL certificaat actief is ziet de bezoeker aan de linkerkant in de adresbalk een slotje, en begint de url met https in plaats van http, waarbij de s staat voor secure.

Veilig Betalen

Uw betaling bij DeJaren30Fabriek.nl wordt door Mollie verzorgd.

Gecertificeerd iDEAL

Mollie heeft het certificaat van Currence om iDEAL te kunnen aanbieden als Collecting Payment Service Provider (CPSP). Dit betekent dat Mollie volledig voldoet aan alle eisen van Currence met betrekking tot onder andere techniek, veiligheid en betrouwbaarheid.